Son Dakika Haberler

Radyasyondan Korunma Yöntemleri

Radyasyondan Korunma Yöntemleri
Okunma : 46 views Yorum Yap

Teknolojinin her geçen gün gelişip ilerlemesi hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Elbette ki bu derece kolaylıkların da yan etkileri kaçınılmazdır. Bu etkilerin başında ise radyasyon gelmektedir. Buna bağlı olarak radyasyondan korunma yöntemleri ön plana çıkmaktadır. Bizlerde bu yazımızda evimizde sıklıkla kullandığımız cep telefonu, kablosuz modem, televizyon ve bilgisayarların etrafa saçmış oldukları radyasyondan korunma yöntemleri konusunda bilgiler vereceğiz.

Bilişim çağını yaşadığımız son yıllarda radyasyon hayatımızın her anında yanımızdadır. Elimizde düşürmediğiz cep telefonumuz, hemen hemen her evde bulunan kablosuz modemler, hatta saatlerce gözümüzü ayırmadan baktığımız cep telefonları sürekli zehirli sinyallerini ortaya saçmaktadır. Hatta günümüzde hala etkileri devam eden Covit-19 virüsünün dahi radyasyonun etkisi ile yayıldığı tahmin edilmektedir. Hayatımız için bu kadar önemli olan radyasyondan korunma yöntemleri göründüğü gibi oldukça önem arz etmektedir. Radyasyondan tamamen korunmak mümkün olmasa da bu zararları en aza indirmek için sizlere öneriler hazırladık. Ancak radyasyondan korunma yöntemleri hakkında detaylı bilgiler vermeden önce; Radyasyonun insan sağlığına olan etkileri, radyasyon yayan cihazlar, radyasyon önleyici bitkiler hakkında bilgi ermek gerekmektedir. Bunun için öncelikle radyasyon nedir? Sorusuna cevap vermekte fayda vardır.

Radyasyon Nedir?

Radyasyon nedir? Sorusuna en kısa olarak; Elektromanyetik ışınların dalgalar halinde yayılımıdır. Şeklinde cevap vermek mümkündür. Tanımdan da anlaşılacağı üzere radyasyonu gözle görmemiz mümkün değildir. Ancak radyasyonun zararlarını uzun vadede gözle görmemiz kaçınılmazdır. Radyasyon çoğunlukla alfa, beta veya gama ışınları yayarak gerçekleşmektedir Radyasyonun son yıllarda giderek hayatımın her anında yanımızda olmasına rağmen geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Radyasyon 1896 yılında ilk olarak Henri Becaverel tarafından varlığı kanıtlanmıştır. Ve ilk örneklerine de uranyum madeninde rastlanmıştır. Günümüzde ise evrim geçirerek kullandığımız cep telefonların dahi içine girmeyi başarmıştır. Bu durumlar da doğal insanları radyasyondan korunma yöntemleri konusunda araştırma yapmaya sürüklemiştir.

RASYASYON KAYNAKLARI

Ortaya çıkış nedenlerine göre radyasyon kaynakları, Doğal radyasyon kaynakları ve yapay radyasyon kaynakları olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki durumda da radyasyondan korunma yöntemleri ön plana çıkmaktadır.

Doğal Radyasyon Kaynakları

Herhangi bir yapay etkiye maruz kalmaksızın doğada kendiliğinden oluşan radyasyon türü doğal radyasyon kaynağı olarak adlandırılmaktadır. Radon gazı ve kozmik ışınlar doğal radyasyon kaynaklarına başlıca örneklerdir. Yapay radyasyon kaynaklarının aksine korunması daha güç olan radyasyon türüdür. Doğara radon gazının yaymış olduğu radyasyon solunum veya sindirim yolu ile insan vücuduna etki edebilmektedir. Radyasyonun insan sağlığına etkilerinin daha anlaşılabilir olması açısından; Radon gazının sigara kadar akciğerlere etki ettiğini söylemek mümkündür. Radon gazının doğada herhangi bir kaya da veya toprakta bulunabileceği göz önüne alındığında, doğal radyasyon kaynaklarından korunmanın kolay olmadığını da söylemek mümkündür. Diğer bir doğal radyasyon kaynağı ise kozmik ışınlardır. Kozmik ışınlar isminden de anlaşılacağı üzere; Atmosferden sızarak dünyamıza kadar ulaşan ışınlardır. Bu nedenle; Deniz seviyesinden daha yükseğe çıkıldıkça kozmik ışınlara maruz kalma olasılığı artmaktadır.

Yapay Radyasyon Kaynakları

Radyasyonun insan sağlığına etkileri daha çok yapay radyasyon kaynaklarında geçerlidir. Bu da radyasyondan korunma yöntemlerini, yapay radyasyon kaynaklarında ön plana çıkartmaktadır. Tıbbi cihaz ve uygulamalar yapay radyasyon kaynaklarına en sık gösterilen radyasyon kaynaklarındandır. Elbette ki günümüzde sıklıkla kullandığımız, bilgisayar, cep telefonu, radyo, televizyon kablosuz modem ve hatta yangın detektörleri dahi yapay radyasyon kaynağına örnek olarak gösterilebilir. Doğal olarak günümüzdeki teknolojik gelişmelerin hızı dikkate alındığında yapay radyasyon kaynaklarına maruz kalma olasılığı, doğal radyasyon kaynaklarına maruz kalma olasılığından daha fazladır. Bu nedenle; Radyasyondan korunma yöntemleri daha çok yapay radyasyon kaynaklarında geçerlilik kazanmaktadır.

RADYASYON YAYAN CİHAZLAR

Teknolojik gelişmelerin paralelinde radyasyon yayan cihazlar her geçen gün artmaktadır. Bu da doğal olarak cep telefonu radyasyon yayar mı? Televizyon radyasyon yayar mı? Bilgisayar radyasyon yayar mı? ya da kablosuz modem radyasyon yayar mı? sorularına akıllara getirmektedir. Örnekler çoğaltılabileceği gibi sıklıkla istemeden maruz kaldığımız radyasyon yayan cihazlar çoğunlukla bunlardır.

Cep Telefonu Radyasyon Yayar Mı?

Günümüzde bağımlılık derecesine varan ölçüde bir çok kişinin elinden düşürmediği cep telefonu; Yapay radyasyon kaynağı ve radyasyon yayan cihazlara gösterilen ilk örneklerdendir. Cep telefonları daha çok 2,5 Ghz frekansında bir radyasyon kaynağıdır. Bu nedenle cep telefonu radyasyon yayar mı? sorusuna; Evet olarak cevap vermek mümkündür. Cep telefonlarının işlevleri ve kullanım alanları dikkate alındığında; Pek vazgeçilmesi mümkün bir cihaz olarak görünmemektedir. Ancak radyasyondan korunma yöntemleri sayesinde etkilerini en aza indirmek mümkündür.

Televizyon Radyasyon Yayar Mı?

Farkında olsak da olmasak da; Her gün saatlerce televizyonların yaymış olduğu radyasyonlara maruz kalabiliyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi yapay radyasyon kaynakları artışı; Teknolojinin gelişmesi ile paralel ilerlemektedir. Bunun en önemli örneği günümüzdeki LCD ve plazma televizyonların eski tip tüplü televizyonlara nazaran daha fazla radyasyon yaymasıdır. Tamamen korunmak mümkün olmasa da; Radyasyondan korunma yöntemleri başlığında belirttiğimiz uygulamalar ile bu zararı en aza indirmek mümkündür.

Kablosuz Modem Radyasyon Yayar Mı?

Hayatımızın vazgeçilmezleri arasına yerleştirdiğimiz bir başka teknolojik gelişme ise; İnternettir. Önceleri kablolar yardımı ile ulaştığımız internet artık kablosuz modemler sayesinde cihazlarımıza ulaşmaktadır. Bu durumda kablosuz modem radyasyon yayar mı? Sorusunu akıllara getirmektedir. Kablosuz modemlerde cep telefonu gibi; 2,5 GHZ frekansında çalışmaktadır. Bu nedenle kablosuz modemlerin radyasyon yaydığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Bilgisayar Radyasyon Yayar Mı?

Bir başka yapay radyasyon kaynağı ise; Bilgisayarlardır. Radyasyon yayan cihazların başında da bilgisayarlar gelmektedir. Televizyon radyasyon yayar mı? Ve Kablosuz modem radyasyon yayar mı? Sorularına verdiğimiz cevaplardan da anlaşılacağı üzere; Bilgisayar radyasyon yayar mı? sorusunda anlamca olumlu; İnsanlık için olumsuz cevap vermek zorundayız. Hatta gerek televizyonların yaymış olduğu radyasyon; Gerek kablosuz modemlerin yaydığı radyasyon ile birleşerek çift yönlü radyasyon yaydığını söylemek gerekmektedir.

Mikrodalga Fırın Radyasyon Yayar Mı?

Radyasyonunun insan sağlığına etkileri; Radyasyondan korunma yöntemleri konusunda araştırma yapan bir çok kişi mikrodalga fırın radyasyon yayar mı? sorusunu da araştırmaktadır. Doğal radyasyon kaynakları başlığında da belirttiğimiz gibi radyasyonu ışınlar halinde alabileceğimiz gibi sindirim sistemi ile de vücudumuza almamız mümkündür. Sindirim sistemi ile alınabilecek başlıca radyasyon yayan cihazların başında da mikrodalga fırınlar gelmektedir. İçerisine yerleştirdiğimiz gıdaları saniyeler içerisinde ısıtarak önümüze koyan mikrodalga fırınlar bu işlemi gama ışınları sayesinde gerçekleştirmektedir. Bu da mikrodalga fırınların radyasyon yaydığının bir göstergesidir.

RADYASYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Radyasyonun insan sağlığına etkileri; Radyasyona maruz kalma süresi ve mesafeye göre değişmektedir. Bu durumda; Zorunluluk ile kullandığımız radyasyon yayan cihazlara mesafe ve söz konusu cihazların kullanma süresi radyasyondan korunma yöntemlerinin temelini oluşturmaktadır. Doğal radyasyon kaynaklarından korunmak pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle radyasyondan korunma yöntemlerini daha çok yapay radyasyon kaynakları; Özellikle radyasyon yayan cihazlar göz önüne alınarak belirtmek daha yerinde olacaktır.

 • Daha önce de belirttiğimiz gibi yapay radyasyon kaynaklarının başında tıbbı cihazlar gelmektedir. Buna bağlı olarak hastanelerde bulunan; Röntgen, Mr Cihazı veya tomografi cihazlarının bulunduğu odalara koruyucu kıyafet ile girilmelidir. Ayrıca zorunlu olmadıkça bu cihazlarda görüntüleme yaptırmamak gerekmektedir.
 • Evimizde sıklıkla kullandığımız mikrodalga fırınlarını hiç kullanmamak öncelikli önerimizdir. Ya da olabildiğince az kullanmak da bir başka radyasyondan korunma yöntemleri arasında sayılmaktadır.
 • Kablosuz modemler radyasyon yayar mı? Başlığında da belirttiğimiz gibi radyasyon yayan cihazların başında kablosuz modemler gelmektedir. Bu nedenle radyasyondan korunma yöntemleri adına bu konuda ilk önerimiz söz konusu modemleri bulunduğumuz oda da kesinlikle bulundurmamızdır. Bu durum radyasyonun mesafe etkisine de bir örnektir. Ayrıca internet kullanımı gereksinimi olmadığı sürelerde modemin kapatılması gerekmektedir. Günümüzde bir çok modem bu konuda programlama özelliğine sahiptir. Bu özellikleri kullanılarak özellikle uyku saatlerinde modemin kapatılması şeklinde ayarlanması önerilmektedir.
 • Televizyonlarımızı izlemediğimiz zamanlarda kapatmak bir başka korunma yöntemidir. Ayrıca mesafe etkisi de radyasyon yayan cihazlardan televizyonda da geçerlidir. Bu nedenle televizyon izlendiği sırada normal yakınlık mesafesinin aşılmaması; Hem radyasyonunun vücuda olan etkisi hem de göz sağlığı için oldukça önemlidir.
 • Bir başka radyasyon yayan cihaz olan cep telefonları ile uzun uzun konuşmak oldukça zararlıdır. Cep telefonları ile uzun konuşmak radyasyondan korunma yöntemleri adına; Gerek mesafe gerekse süre ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle cep telefonları ile uzun konuşmalardan kaçınılmalıdır. Ayrıca kullanmadığımız zamanlarda telefonu uzakta tutmak, mümkünse odanın dışında bulundurmak gerekmektedir.
 • Genellikle çalışma masamızda bulunan bilgisayarda bir başka radyasyon yayan cihazdır. Bu nedenle olabildiğinde çalışmadığımız zamanlarda bilgisayarlarımızı kapalı tutmalıyız. Veya radyasyonun insan sağlığına etkilerine en aza indirmek için kablolu modem kullanılması önerilmektedir.
 • Cep telefonlarının işlevini yerine getirmesi için öncelikle baz istasyonlarına ihtiyaç vardır. Bu nedenle özellikle ikamet ettiğimiz binalarda baz istasyonu kurulmasına izin vermememiz gerekmektedir.
 • Radyasyonunun insan sağlığına etkileri başlığında da detaylıca değineceğimiz üzere alış veriş merkezlerinde bulunan detektörler, yangın alarm sistemleri ve hatta aydınlatmada kullanılan lambalar daha radyasyon yayan cihazlardandır. Bu nedenle bu tür ortamlarda gereksiz vakit harcamamak önem arz etmektedir.

RADYASYONUN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ

Radyasyonun insan sağlığına etkisi genellikle biyolojik etki olarak gözlemlenmektedir. Bu nedenle radyasyonunun insan sağlığına etkisi daha çok; Radyasyonun biyolojik etkisi olarak da adlandırılmaktadır. Bu etkiler radyasyona maruz kalınan süre ya da radyasyonun dozuna göre değişiklik göstermektedir. Radyasyonun etkisine göre de; Bu zararlar farklılık göstermektedir. Radyasyona maruz kalma daha çok; Baş ağrısı, yorgunluk veya saç dökülmesi olarak kendisini belli etmektedir. Söz konusu belirtilen altında başkaca bir sağlık sorunu yatmaması halinde; İçinde bulunduğumuz ortamlar gözlemlenerek radyasyondan korunma yöntemleri başlığında belirttiğimiz önerileri uygulamanız tavsiye edilmektedir.

Radyasyon Kanser Yapar Mı?

Radyasyonun insan sağlığına en önemli etkisi kanserdir. Daha çok iyonize radyasyona maruz kalınması radyasyona bağlı kanser riskini büyük ölçüde arttırmaktadır. İyonize radyasyon daha çok X ve Gama ışınları şeklinde insan vücuduna nüksetmektedir. X ışınları daha çok mikrodalga fırın, cep telefonu ve kablosuz modem gibi radyasyon yayan cihazlarda mevcuttur. Ayrıca daha çok tıbbı cihazlarda rastlanan gama ışınları da bir başka iyonize radyasyon türüdür. Bu nedenle radyasyondan korunma yöntemlerinde belirttiğimiz gibi röntgen, Mr cihazı veya tomografi cihazlarının bulunduğu odalara koruyucu kıyafetlerle girilmelidir. Ve zorunluluk haricinde bu tür sağlık uygulamalarından kaçınılması gerekmektedir.

Radyasyonun Çocuklara Zararları

Radyasyonun insan sağlığına olan etkilerinin haricinde radyasyonunun çocuklara zararları konusuna ayrıca değinme gereksinimi duymaktayız. radyasyonunun biyolojik etkileri özellikle aktif hücrelere sirayet ederek insan DNA’sının daha değişmesine neden olduğunu belirtmiştir. Bunu bir örnek ile açıklamak gerekirse; Haziran 2022 yılında Almanya’da dünyaya gelen bir çocukta yaklaşık 6 cm uzunluğunda bir kuyruğun bulunması radyasyonun insan DNA’sını değiştirdiğinin bir kanıtıdır. Ayrıca Alman çocuk kanserleri dairesinin yapmış olduğu araştırmaya göre; Nükleer santrallere yakın merkezlerde bulunan çocuklarda lösemi (Kan Kanseri) hızının 2,5 kat daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.

Ayrıca radyasyonun insan sağlığına etkisi düşünüldüğünde; Çocukların küçük yaşlarından itibaren radyasyona maruz kalmaları ileriki yaşlarda zeka geriliği, başka olmak üzere dikkat dağınıklığı veya daha ileriki yaşlarda çeşitli kanser hücrelerinin oluşmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle özellikle çocuklarımızda radyasyondan korunma yöntemleri başlığında belirttiğimiz önerilere uymanız tavsiye olunmaktadır.

RADYASYON ÖNLEYİCİ BİTKİLER

Herhangi bir bilimsel açıklaması bulunmamasına rağmen radyasyon önleyici bitkilerin varlığından söz edilmektedir. Ancak bu konuda www.sifalibitkilerim.com takipçileri olarak sizlere bir tavsiyede bulunmak oldukça zordur. Yine de radyasyon önleyici bitkiler konusunda da kısa da olsa bilgi vermek yerinde olacaktır.

 • Kaktüs
 • Aloe Vera
 • Barış Çiçeği
 • Gelincik Çiçeği
 • Antoryum Çiçeği
 • Deva Tabanı
 • Kurdele Çiçeği
 • Mücevher Çiçeği

Daha önce de belirtildiği gibi radyasyon önleyici bitkiler konusunda bilimsel bir açıklama getirilememektedir. Bu nedenle, radyasyon önleyici bitkiler yerine radyasyondan korunma yöntemleri başlığında belirttiğimiz önerilere uymanız tavsiye edilmektedir.

Bunlarda İlginizi Çekebilir

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)