YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Güneş Enerjisini Kim Buldu?

Güneş enerjisini kim buldu şeklindeki sorular genellikle yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artması ile artan sorular arasında yer alır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan güneş enerji panelleri sayesinde elektrik üretimi sanılanın aksine çokta yeni bir teknoloji değildir. İcadı 1800’li yıllara dayanır. Peki küresel ısınmanın azaltılması konusunda önemli bir yere sahip olan güneş enerjisini kim buldu? Bu kişi; Alexandre Edmond Becquerel’dir. Güneş enerjisinden elektrik üretimi çeşitli icatların birleşiminin bir sonucudur.

Ancak Alexandre Edmond Becquerel’in bu keşfi daha çok güneş enerjisinden elektrik üretimine yöneliktir. Bu tarihlerden çok önce de elektrik haricinde güneşin enerjisinden farklı alanlarda faydalanıldığı görülmüştür. Bu faydalanma konusundaki icatların tümü birbirine ışık tutacak niteliktedir.

Alexandre Edmond Becquerel Kimdir?

Güneş enerjisini ilk bulan kişi Alexandre Edmond Becquerel bu icadını gerçekleştirdiğinde henüz 19 yaşında idi. Alexandre’nin babasının Fizik öğretmeni olması nedeniyle sık sık babasına ait olan Fizik laboratuarında çalışmalar yapardı. 1839 yılında ise Alexandre Edmond Becquerel yine babasına ait laboratuarında çalışırken ilk kez güneş enerjisinden elektriğin nasıl üretebileceğini buldu.

İlk Güneş Enerjisi Nasıl Bulundu?

Güneş enerjisini ilk bulan kişi daha doğrusu güneş enerjisinden elektrik üretimini ilk bulan kişi Alexandre Edmond Becquerel’dir. 1839 yılında güneş enerjisi ile elektrik üretiminin çalışma prensibini bulmuştur. Günümüzde ise bu prensip “Fotovoltaik Etki” olarak adlandırılmaktadır Bu keşif ili suyun ısıtılarak buhara dönüşmesi sağlanmıştır.

Güneş Enerjisini Kim Buldu?

Konumuz daha çok güneş enerjisinden elektrik üretimi yani yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Ancak güneş enerjisini kim buldu sorusuna tek kalemde Alexandre Edmond Becquerel demek de ondan önceki bilim insanlarına haksızlık olacaktır. Çünkü herhangi bir icat geliştirilmeden önce mutlaka kendisinden önce yapılan icatlardan faydalanılmıştır. Bu nedenle günümüze kadar güneş enerjisinin gelişimi hakkında bilgi vermek daha yerinde olacaktır.

Güneş Enerjisinin Tarihlere Göre Gelişimi

Bu gün güneş enerjisi artık evimizde, okulumuzda, iş yerimizde hatta sanayi alanında dahi elektrik enerjisinin üretilmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Güneş enerjisinden elektrik üretimi bu günkü haline gelerek kadar bir çok bilim adamının çalışmalarına konu olmuştur. Bu nedenle güneş enerjisini kim buldu sorusuna bu kronolojik gelişim dikkate alınarak bir cevap vermek daha yerinde olacaktır. İşte güneş enerjisinden elektrik üretiminin kronolojik gelişimi…

Arşimet

Güneş enerjisinden faydalanmak aslında insanlık tarihi kadar eskidir. Bu konudaki ilk çalışmalar ise M.Ö. 215 yılında Arşimet tarafından yapılmıştır. O dönemlerde Arşimet Syracusa bölgesini kuşatma halinde bulunan düşman gemilerine güneş ışınlarını odaklayarak gemilerin zarar görmesini ve amaçlarına ulaşamamasını sağlamıştır.

Bu durum güneş enerjisinden ilk defa planlı bir şekilde yararlanmaya örnektir. Ancak bundan önce de elbette ki güneş enerjisinden ilkel toplumlarda çeşitli amaçlarla yararlanıldığı bilinmektedir.

Galile

Galile’nin 17. Yüzyılda merceği bulması güneş enerjisinden elektrik üretimine büyük bir katkısı vardır. Aslında Galile’nin bu buluşu ile yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan güneş panellerinin büyük oranda temeli atılmıştır.

Bu gün küresel ısınmayı önlemek adına önemli bir yere sahip olan yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş panelleri hala kısmen de olsa Galile’nin bu icadından faydalanılarak yapılmaktadır. Bu nedenle güneş enerjisini kim buldu sorusuna vereceğimiz cevaplar arasında Galile’de yer almaktadır.

 Horace De Saussure

Güneş enerjisinden elektrik üretimi amacı ile olmasa da ilk kez güneş kolektörü 1767 yılında Horace De Saussure tarafından üretilmiştir. Aslında güneş enerjisinden elektrik üretiminin ilk adımlarının bu icat ile atıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Horace De Saussure’nin bu buluşun göz ardı ederek güneş enerjisini kim buldu? Sorularına verilecek olan yanıtlar arasında yer almaması yine bu bilim adamına haksızlık olacaktır.

Sir John Herschel

Yukarıda belirttiğimiz ve günümüzdeki güneş enerjisinden elektrik üretimine büyük katsısı olan “Horace De Saussure” maalesef ki bu icadından sonra sağlık sorunlarından dolayı çok fazla hayatta kalmamıştır. Bu nedenle güneş kolektörü konusundaki gelişmeler kendisinden sonra gelen bilim adamları tarafından gerçekleştirilmiştir.

Sir John Herschel, Horace De Saussure’nin icadı olan güneş kolektörünü yemek pişirmek amacıyla kullanmaya başlamıştır.

Robert Stirling

Robert Stirling güneş enerjisinden elektrik üretiminin tarihi gelişimi boyunca ilk kez patent başvurusunda kişi olma özelliği ile güneş enerjisini kim buldu sorularına verilen cevaplar arasına adını yazdırmıştır.

1816 tarihlerinde Robert Stirling, güneşten gelen enerjiyi yoğunlaştırarak elektrik enerjisi üretmek amacıyla Çanak  – Stirling sistemini icat etmiştir. Yapmış olduğu icadın başarılı olması nedeniyle 27.09.1816’da bu icadın patentini de almıştır.

Alexandre Edmond Becquerel

Güneş Enerjisini Kim Buldu?

Güneş enerjisini kim buldu? Şeklindeki sorulara verilen yanıtlar genellikle Alexandre Edmond Becquerel’dir. Bunun başlıca nedeni 1839 yılında yaptığı icadın, bu günkü güneş enerjisinden elektrik üretiminde kullanılan panellerde kullanılan teknolojinin mucidi olmasıdır.

Alexandre Edmond Becquerel güneş enerjisinden elektrik üretiminde kullanılan metaller arasındaki elektrik akımının şiddetini ölçmeyi başarmıştır. Babasının da ünlü bir fizikçi olması bu konudaki başarısına büyük bir etkidir.

Güneş Enerjisini Kim Buldu Kronolojik Sıralaması

Görüldüğü gibi güneş enerjisinden elektrik üretimi konusundaki bu günkü kullanılan teknoloji sadece Alexandre Edmond Becquerel’in eseri değildir. Bu icadın ortaya çıkmasında yukarıda belirttiğimiz birçok bilim adamının farklı amaçlarla yapılmış icatlarından faydalanılmıştır. Hatta bu günkü teknolojiye ulaşana kadar Alexandre Edmond Becquerel’den başka bilim insanlarının da katkıları vardır.

Yukarıda yapmış olduğumuz güneş enerjisinden elektrik üretiminin kronolojik gelişimini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

  1. Syracusa, M.Ö. 2015
  2. Galile, 17 Yüzyıl
  3. Horace De Saussue, 1767
  4. Robert Stirling, 1816
  5. Sir John Herschel, 1830
  6. Alexandre Edmond Becquerel, 1839
  7.  Auguste Mouchout, 1860
  8. Willoughby Smith, 1873
  9. Charles Fritts, 1883

SIK SORULAN SORULAR

Güneş Enerji Panelini Kim İcat Etti?

Güneş enerjisinden elektrik üretimi bu günkü teknolojiye ulaşması için bir çok aşamadan geçmiştir. Ancak; Güneş enerji panelini kim icat etti sorusuna verilen cevap, Charles Fritts’dir. 1883 yılında ilk kez güneş panellerini icat etmiştir.

Güneş Paneli Patenti Kime Ait?

Charles Fritts’in 1883 yılında icadını yapmış olduğu güneş enerji panelleri 1939 yılında çalışma prensibine bağlı kalınarak büyük ölçüde Russell Ohl tarafından değiştirilerek 1941 yılında ilk kez Russell Ohl tarafından güneş enerji patenti ilk kez alınmıştır. Bu gün itibariyle güneş paneli patenti Russell Ohl’e aittir.

Güneş Panelinin İçinde Ne Var?

Bu günkü kullanılan teknolojide genellikle güneş panelinin içinde önemli olan iki çeşit malzeme vardır. Güneş enerji panelleri içerisinde birçok hücre bulunduran materyallerdir. Bu hücrelerin içerisin silikonlar bulunmaktadır. Ayrıca teknik açıdan gümüş olarak adlandırılan başka bir kimyasal daha güneş enerji panellerinin içerisinde bulunmaktadır.

Türkiye’de Güneş Paneli Fabrikası Var Mı?

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan güneş panelleri küresel ısınmanın nedenlerini de ortadan kaldırmada etkilidir. Bu nedenle bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bu konuda ciddi yatırımlar yapılmaktadır.

2024 yılı itibariyle Türkiye’de 10’un üzerinde güneş enerji paneli fabrikası vardır. TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu konuda ilerleyen yıllarda daha yoğun çalışmalar yapılacağı kuşkusuzdur.

İlk Güneş Enerjisini Kim Buldu?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ilk güneş enerjisini kim buldu sorusuna vereceğimiz yanıt Alexandre Edmond Becquerel’dir. Daha önce de belirttiğimiz gibi Alexandre Edmond Becquerel’in bu icadından önce bir  çok bilim insanının bu konudaki diğer icatlarından faydalanılmıştır. Güneş enerjisinden elektrik üretiminin ilk adımı Alexandre Edmond Becquerel tarafından atılmıştır.

Bir Yorum

  1. Yukarıda okuduğum bilgiler doğru ise bence o zaman güneş enerji panelini bulan kişi birden fazla 🙂

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu