YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Niçin Tercih Etmeliyiz?

Yenilenebilir enerji kaynaklarını niçin tercih etmeliyiz, sorusu son yıllarda sık gündeme gelen sorulardandır. Bu soruya verebileceğimiz sayısız yanıt olmasına rağmen tümünün altında yatan temel sebep küresel ısınma ve iklim değişikliğidir.

Çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarının tümü sera gazı salınımı yapmamaktadır. Küresel ısınmanın nedenleri arasında en önemli etkenin sera gazlarındaki artış olduğundan şüphe yoktur. İşte bu nedenle karbon ayak izimizi en aza indirmek hatta tamamen ortadan kaldırmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz.

Elbette ki yenilenebilir enerji kaynaklarını niçin tercih etmeliyiz sorusuna vereceğimiz cevap sadece küresel ısınmadan ibaret değildir. Bunun dışında yenilenebilir enerji kaynaklarının birçok olumlu yönü vardır. Öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarının olumlu yönleri nelerdir sorusuna cevap vermemiz neden yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmamız gerektiği konusunda bizi kısmen de olsa aydınlatacaktır. Öncelikle kısaca yenilenebilir enerji kaynaklarını tanımakta fayda vardır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Güneş Enerjisi

Yenilenebilir enerji kaynakları denildiğinde genellikle ilk olarak akıllara güneş enerjisi ve güneş panelleri gelmektedir. Çalışma mantığı güneşten gelen ışın ve ısıların elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Ülkemiz ve dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynakları arasında en sık kullanılan kaynaktır.

Rüzgar Enerjisi

Hemen hemen güneş enerjisi kadar sık kullanım alanına sahip bir başka yenilenebilir enerji kaynağı ise rüzgar enerjisidir. Rüzgar türbinleri aracılığı ile kinetik enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi mantığı ile çalışmaktadır. Rüzgar enerjisinden istenilen verimin alınması için bu tür sistemlerin rüzgar potansiyelinin uygun olduğu bölgelere kurulması gerekir.

Hidroelektrik Enerji

Hidroelektrik santralleri ise suda bulunan hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi mantığı ile çalışır. Hidroelektrik santrallerine en bilinen ve görünen örnek ise barajlar ve nehirlerdir.

Jeotermal Enerji

Bir başka yenilenebilir enerji kaynağı ise jeotermal enerjidir. Ülkemiz bu bakımdan diğer ülkelere göre daha avantajlıdır. Kaplıcalarda kullanılan yer altında bulunan sıcak suyun yaratmış olduğu buharın elektrik enerjisine dönüştürülmesidir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Olumlu Yönleri Nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynaklarının olumlu yönlerine detaylı bir şekilde değindiğimizde büyük ölçüde yenilenebilir enerji kaynaklarını niçin tercih etmeliyiz sorusuna da cevap vermiş olacağız.

Bir çok alanda yenilenebilir enerji kaynaklarının olumlu yönleri vardır. Ancak genellikle bunlar üç farklı başlık altında incelenmektedir. Bunlar;

  1. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevresel Faydaları
  2. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Ekonomik Faydaları
  3. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Soysal Faydaları

Şeklindedir. Bizde konunun daha anlaşılabilir olması açısından yenilenebilir enerji kaynaklarının olumlu yönlerini yani yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajlarını bu ayrımı göz önüne alınarak incelenmesinde fayda görmekteyiz.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ÇEVRESEL FAYDALARI

Yenilenebilir enerji kaynaklarının faydaları genellikle çevresel bazda görülmektedir. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarını niçin tercih etmeliyiz denildiğinde öncelikle çevreye olan olumlu katkıları dikkati çekmektedir. Bütün yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel faydalarını ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Karbon Ayak İzinin Azaltılması (Karbon Emisyonunun Azaltılması)

Sera gazlarındaki artış küresel ısınma ve iklim değişikline neden olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları ile karbon emisyonlarının tamamına yakın bir kısmının ortadan kaldırılması mümkündür.

Güneş panelleri, rüzgar gülleri, hidroelektrik santralleri veya biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında karbon emisyonu sıfırdır.

Hava Kirliliğinin Azaltılması

Hava kirliliğinin en büyük nedeni fosil yakıt kullanımıdır. Bu gün enerji üretiminin büyük bir kısmı termik santraller aracılığı ile karşılanır. Termik santrallerde kullanılan fosil yakıtların tamamının “kömür” olduğunu düşündüğümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının hava kirliliğine olan olumlu etkisi sanırım daha iyi anlaşılacaktır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Doğal Kaynaklara Etkisi

Fosil yakıtlar aynı zamanda bir çeşit doğal kaynaktır. Bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi çevreye ve havaya zarar verebileceği gibi aynı zamanda fosil yakıt kullanımı doğal kaynakların da yok edilmesi anlamına gelmektedir. Bu yüzden sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmeliyiz.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ EKONOMİK FAYDALARI

Yenilenebilir enerji kaynaklarını niçin tercih etmeliyiz sorusuna vereceğimiz cevaplar sadece çevreye olan olumlu etkilerinden ibaret değildir. Bunun dışında yenilenebilir enerji kaynaklarının birçok olumlu ekonomik faydaları vardır.

Düşük Maliyetler

Yenilenebilir enerji kaynaklarına ait tesislerin kurulması ilk aşamada maliyetli olduğu bir gerçektir. Bu nedenle başlangıç maliyetleri çoğunlukla yenilenebilir enerji kaynaklarının dezavantajları arasında sayılır. Ancak kurulum maliyetlerinden sonra özelikle uzun vadede yenilenebilir enerji kaynaklarının daha ekonomiktir.

Yeni İş İstihdamlarının Yaratılması

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim ile çeşitli alanlarda değişik iş istihdamları da doğmaktadır. Örneğin güneş enerji panellerinin kurulumu, rüzgar enerji sistemlerinin kurulumu gibi farklı sektörlerde iş imkanları doğmaktadır. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik büyümeye katkıları da yadsınamayacak kadar fazladır.

Enerji Bağımsızlığının Oluşturulması

Yukarıda da belirttiğimiz gibi yenilenebilir enerji kaynakları haricinde ilkel yöntem olarak nitelendirebileceğimiz yöntemlerle üretilen enerjilerin bir çoğu fosil yakıtlar ile üretilmektedir. Ancak dünya genelinde fosil yakıtlara her bölgede ulaşmanın imkânı bulunmamaktadır. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynakları özellikle ülkelerin enerji üretimi bakımından bağımsızlığını oluşturmasında önemlidir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ SOSYAL FAYDALARI

Yenilenebilir enerji kaynaklarını niçin tercih etmeliyiz şeklindeki soruları verebileceğimiz bir başka cevap ise “sosyal faydalara” olan olumlu katkılarına yöneliktir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sağlık Açısından Faydaları

Sağlıklı bir hayatın en büyük kaynağı temiz bir çevredir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim ile çevremiz ve su kaynakları daha temiz olacaktır. Hava kirliliği ve çevre kirliliğine bağlı olarak genellikle solunum yollarında meydana gelen hastalıklar, kanser veya kalp rahatsızlıkları, hatta cilt hastalıkları da giderek yaygınlaşmaktadır. Fosil yakıtların kullanımından vazgeçip, yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğimiz zaman bu tür hastalıklarda fark edilir bir azalma olacağından kuşku yoktur.

Enerjiye Erişim Kolaylığı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi yenilenebilir enerji kaynakları haricindeki enerji üretiminde fosil yakıt kullanılmaktadır. Fosil yakıtların belirli bölgelerde bulunması mümkündür. Bu nedenle enerji üretiminde bu bölgelere tesisler kurulmaktadır. Bu durumda enerjiye ulaşımı zorlaştırmaktadır. Oysa yenilenebilir enerji kaynaklarına her bölgede ulaşmak mümkündür. Örneğin güneş paneli ile elektrik üretiminde panellerin güneş görmesi bizlere enerji üretimi için yeterlidir. Ayrıca bu enerjilerin depolanması ile süreklilik sağlanmaktadır.

Toplumsal Farkındalık

Yenilenebilir enerji kaynaklarını niçin tercih etmeliyiz konusunda yukarıda vermiş olduğumuz tüm bilgilerden de anlaşılacağı üzere, bu tür enerji üretimine bir yönelim ayrı önemli ölçüde toplumsal farkındalık yaratacaktır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Niçin Tercih Etmeliyiz?

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Niçin Tercih Etmeliyiz

Yenilenebilir enerji kaynaklarını niçin tercih etmeliyiz konusunda yukarıda yapmış olduğumuz bilgilendirmeleri özetlemek gerekirse; Aşağıdaki konularda yenilenebilir enerji kaynakları olumlu sonuçlar yaratmaktadır.

  1. İnsan sağlığı
  2. Ekonomiklik
  3. İş istihdamı
  4. Hava kirliliğinin önlenmesi
  5. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önlenmesi

Bir Yorum

  1. Yenilenebilir enerji kaynaklarını niçin tercih etmeliyiz tabi ki öncelikle küresel ısınmanın engellenmesi için tercih etmeliyiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu