YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Avantajları Ve Dezavantajları

Yenilenebilir enerji kaynakları avantajları ve dezavantajları genellikle bu enerjinin kaynağına göre değişiklik gösterir. Sık kullanılan yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi kullanımının avantajı ve dezavantajı, hidroelektrik enerjisi avantajı ve dezavantajı arasında benzerlik olsa da farklı olduğu yönlerde vardır.

Bunun için yenilenebilir enerji kaynakları avantajları ve dezavantajları konusunda kaynaklarına göre bir ayrım yapılarak konunun incelenmesinde fayda vardır.

Her bir yenilenebilir enerji kaynağının avantajları ve dezavantajları konularına detaylıca değinmeden önce bir hususu belirtmek isteriz. Tüm bu yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemli ve ortak avantajı insanlığın geleceği içindir. Daha anlaşılabilir bir dille ifade etmek gerekirse yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemli avantajı; Küresel ısınma konusundadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları küresel ısınmanın önlenmesinde en etkili yöntemdir. Bu enerji kaynaklarına yönelim sayesinde son yıllarda küresel ısınmada dikkati çeker bir azalma görülmüş ve paralelinde küresel ısınmanın sonuçları ve küresel ısınmanın etkileri giderek azalmaya başlamıştır.

İÇİNDEKİLER

Dünya Genelinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanım Oranları

ENERJİ KAYNAĞIKULLANIM ORANI (%)
HİDROELEKTRİK SANTRALİ% 32
RÜZGAR ENERJİSİ% 10,2
GÜNEŞ ENERJİSİ% 7,5
JEOTERMAL ENERJİ% 1,7
BİOKÜTLE ENERJİSİ% 1,8
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Avantajları Ve Dezavantajları

Güneş Enerjisi Kullanımının Avantajları ve Dezavantajları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Avantajları ve Dezavantajları
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Avantajları ve Dezavantajları

Son yıllarda en sık kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisi yer almaktadır. Çalışma mantığı “fotovoltaik etkiye” dayanmaktadır. Güneşten gelen ışınların panellerde bulunan silikonlara çarpması ile burada bulunan elektronlar harekete geçmektedir. Güneş enerji panelleri ile üretilen enerjinin türü DC enerjidir. Ancak bu enerji depolama kaynakları sayesinde AC gücüne çevrilmesi mümkündür.  

Güneş Enerjisi Kullanımının Avantajları

Sınırsız Bir Enerji Kaynağıdır

Bu günkü bilimsel çalışmalarda dahi güneşin yaşı tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle ne zaman söneceği ve dünyamızı ısıtmaya ve aydınlatmaya son vereceği de bilinmemektedir. Güneş enerjisi kullanımının avantajları arasında en büyüğü ise sınırsız bir enerji kaynağı olmasıdır.

Çevreye Zarar Vermez

Güneş enerjisi kullanımının avantajları arasında ikinci sırada ise çevreye olan etkisidir. Bu gün küresel ısınmanın nedenleri arasında sayılan sera etkisi yaratan gazların azaltılması büyük oranda güneş enerjisine yönelim sayesinde gerçekleşir. Bu sayede karbon ayak izinin de büyük ölçüde azaltıldığı görülmektedir.

Uzun Ömürlüdür ve Bakımı Kolaydır

Güneş enerji kullanımının ilk kullanıma başladığı yıllara nazaran bu günkü teknoloji ile üretilen güneş panelleri daha uzun ömürlüdür. Bir kez kurulan GES’ler veya bireysel güneş enerji sistemlerinin ömrü yaklaşık olarak 35 – 40 yıl arasındadır. Bu süreç içerisinde ayrıca sık bakım gerektirmemesi nedeniyle bu unsur güneş enerjisi kullanımının avantajları arasında yer alır.

Uzun Vadede Yüksek Maliyet Tasarrufu Sağlar

Yukarıda da belirttiğimiz gibi güneş enerji panellerinin kullanımı uzun ömürlüdür. Her ne kadar ilk kurulumunda belirli bir maliyeti bulunsa da 3 – 5 yıl gibi bir sürede kendisini amorti edebilecek bir kabiliyete sahiptir. Bu nedenle güneş enerjisi kullanımı uzun vadede kişiye maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

Güneş Enerjisi Kullanımının Dezavantajları

Üretilen Enerji Miktarı Hava Koşullarına Göre Değişiklik Gösterir

Güneş enerjisi kullanımının en büyük dezavantajı enerji miktarının hava koşullarına göre değişmesidir. Esasen yenilenebilir enerji kaynakları avantajları ve dezavantajları arasında hava koşulları büyük bir etkiye sahiptir. Ancak bu etki güneş enerjisi kullanımında daha çok dezavantaj olarak görülmektedir. Özellikle kış aylarında güneş enerjisi ile enerji üretiminde önemli bir düşüş yaşanmaktadır.

Başlangıç Maliyeti

Güneş enerji sistemlerinin önemli dezavantajlarından birisi de başlangıç maliyetidir. Yukarıda belirttiğimiz gibi uzun vadede maliyet açısından avantajlı olsa da ilk kurulum aşamasındaki maliyetleri yüksek olabilmektedir. Ancak son yıllarda bu alanda güneş enerji panellerinin üretimi artmasına bağlı olarak oluşacak rekabet başlangıç maliyetini de düşürmektedir. Ancak uzun bir süre bu unsur güneş enerjisi kullanımının avantajları arasında yer almaya devam edecektir. Ancak ülkemizde bu konuda “Kosgeb” tarafından ciddi destekler sağlanmaktadır.

Enerji Depolama Konusundaki Sorunlar

Güneş enerji sistemlerinin kurulması sırasında en büyük maliyet kalemlerinden birisi depolama araçları oluşturmaktadır. Bu depolama araçlarının kullanılması da adeta zorunludur. Bu nedenle enerji depolama konusundaki sorunlar güneş enerjisi kullanımının dezavantajları arasında yer alır. Enerji depolama konusundaki sorunlar yenilenebilir enerji kaynakları avantajları ve dezavantajları konusunda sık rastlanılar bir durumdur.

Rüzgar Enerjisi Kullanımının Avantajları ve Dezavantajları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Avantajları ve Dezavantajları
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Avantajları ve Dezavantajları

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer bir başka teknoloji ise rüzgar enerjisidir. Özellikle son yıllarda rüzgar türbinleri sayesinde enerji üretimine önemli katkılar sağlamaktadır. Genel çalışma mantığı hava akımının sahip olduğu hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Diğer bir ifade ile kinetik enerji mekanik enerjiye dönüşür. Diğer yenilenebilir enerji kaynakları avantajları ve dezavantajları olduğu gibi rüzgar enerjisinin de bir takım avantaj ve dezavantajları vardır.

Rüzgar Enerjisinin Avantajları

Sera Gazı Emisyonlarını Azaltır

Diğer yenilenebilir enerji kaynakları avantajları ve dezavantajlarında olduğu gibi rüzgar enerjisinin avantajları arasında sera gazı emisyonlarının azaltılması yer alır. Fosil yakıtları kullanılmadığından rüzgar enerjisi de sera gazlarının azaltılmasında etkilidir.

Sınırsız Enerji Kaynağıdır

Hava koşulları hariç rüzgar enerjisi kaynağının da sınırsız bir enerji kaynağı olduğunu, yani sürdürülebilir enerji olduğunu söylememiz mümkündür. Ancak diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğu gibi bu konu dezavantaj olarak da yer alabilir.

Kısa Sürede Yatırım Maliyetleri Karşılanır

Benzer şekilde diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğu gibi rüzgar enerjisi de kısa sürede yüksek olan maliyetleri karşılamaktadır. Kurulum aşamasındaki maliyetler güneş enerjisine göre daha kısa sürede rüzgar enerjisinde karşılanabilir durumdadır. Yenilenebilir enerji kaynağının avantajları ve dezavantajları maliyet hususu genellikle ortak özelliklere sahiptir.

Rüzgar Enerjisinin Dezavantajları

Rüzgar Hızına Bağlı Olarak Enerji Üretiminde Düzensizlik Olabilir

Rüzgar türbinleri sayesinde üretilen elektriklerde bölgenin rüzgar haritası oldukça önemlidir. Türbinleri döndürecek kadar rüzgar enerjisine rastlamak her bölge için mümkün değildir. Bununla beraber uygun görülen alanlarda rüzgarın yönü veya şiddeti elektrik üretiminde düzensizliğe yer olabilecektir.

Görsel Açıdan Fazla Estetik Değildir

Rüzgar türbinleri genellikle 25 – 30 metre uzunluklar arasında değişmektedir. Bu da görsel açıdan hoş görüntü sağlamadığı gibi rüzgar üretimine uygun bölgelerde bu görüntüler estetik açıdan görüntü kirliliğine neden olabilecek niteliktedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Avantajları Ve Dezavantajları

Hidroelektrik Enerji Kullanımı Avantaj ve Dezavantajları

Yenilenebilir enerji kaynakları avantajları ve dezavantajları hidroelektrik enerji üretiminde de görülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en eskisi hidroelektrik santralleridir. Ancak bazı kesimlerce tasvip edilmese de elektrik üretiminde büyük bir öneme sahiptir. Suyun akış gücünün yani kinetik enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesi mantığı ile çalışmaktadır.

Hidroelektrik Enerji Kullanımının Avantajları

Sürdürülebilir Bir Enerji Kaynağıdır

Diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi hidroelektrik santralleri de sürdürülebilir enerji kaynağıdır. Sera gazı salınımı yapmadığı için küresel ısınmaya da etkisi büyüktür.

Uzun Ömürlüdür

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en uzun ömürlü olanı hidroelektrik santralleridir. Bir kez yapıldığında dönem dönem bakımları ile beraber asırlarca kullanılması mümkündür.

Düşük Maliyetlidir

Yapım aşamasında olan maliyetleri hariç olmak üzere hidroelektrik santralleri de düşük maliyetlidir. Yapım aşamasından sonra sadece rutin bakımları ile uzun süre elektrik üretiminde kullanılabilir.

Hidroelektrik Enerji Kullanımının Avantajları

Ekosistemi Etkileyebilir

En büyük dezavantajı ekosisteme olan etsidir. Bu nedenle bir çok kesim tarafından karşı gelinen bir teknolojidir. Ekosistem ve biyoçeşitlilik düşünüldüğünde bizde bu yenilenebilir enerji kaynağının artık kullanılmamasını, kullanılması zorunlu olması halinde biyoçeşitliliğe en ez etki ile inşa edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Hidroelektrik Potansiyeli Olan Yerler Sınırlıdır

Hidroelektrik santralleri kurulumu açısından oldukça kısıtlı alanlara sahiptir. Bu nedenle her bölgede istenilen verimi alınması mümkündür değildir. Hidroelektrik santralleri kurulmadan önce bu konuda ciddi bir analiz ve keşif yapılması gerekir.

Başlangıç Maliyetleri Yüksektir

Yenilenebilir enerji kaynakları avantajları ve dezavantajları arasında en büyük sorun başlangıç aşamasındaki maliyetlerdir. Bu durum olumsuz durum hidroelektrik santralleri de için de geçerlidir. Başlangıç maliyetleri en yüksek olan yenilenebilir enerji kaynağının hidroelektrik enerji santralleri olduğunu söylememiz de yanlış olmayacaktır.

Biyokütle Enerjisi Avantajları ve Dezavantajları

Görüldüğü gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajları ve dezavantajları vardır. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajları ile beraber dezavantajları da genel hatları ile benzerlik göstermektedir ve aşağıdaki gibidir.

Biyokütle Enerjisi Avantajları

 • Organik Atıklar Değerlendirilir
 • Karbondioksit Emisyonlarını Azaltır
 • Atık Yönetimine Etki Sağlar

Biyokütle Enerjisi Dezavantajları

 • Enerji Verimliliği Düşüktür
 • Depolama ve Taşıma Maliyetleri Fazladır

Jeotermal Enerji Avantajları ve Dezavantajları

Jeotermal Enerji Avantajları

 • Çevre Dostudur
 • Karbon Emisyonlarını Azaltarak Çevreye Zarar vermez
 • Düşük İşletme Maliyetlerine Sahiptir

Jeotermal Enerji Kullanımının Dezavantajları

 • Sınırlı Coğrafi Alanlarda Mevcuttur
 • Yüksek Başlangıç Maliyetleri Olabilir

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Avantajları ve Dezavantajları

Yenilenebilir enerji kaynakları avantajları ve dezavantajları konusunda yukarıda yapmış olduğumuz bilgilendirmelerden de anlaşılacağı üzere tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına göre avantajları bulunduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır.

Yapmış olduğumuz açıklamalardan da anlaşılacağı gibi tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük ortak avantajı küresel ısınmanın önlenmesi için bir çalışma olması ve sera etkilerini en aza indirmesidir. En büyük dezavantajları ise hava koşullarına göre enerji üretiminin değişmesidir. Bunun dışında yenilenebilir enerji kaynakları avantajları ve dezavantajları arasında maliyet unsuru öne çıkmaktadır.

Bir Yorum

 1. Yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajlarının yanında dezavantajları boş kalır dünyamızı kurtaracak bu küresel ısınmadan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu