KÜRESEL ISINMA

KÜRESEL ISINMA NASIL ÖNLENİR 2024

Küresel Isınma Hakkında Tüm Merak Edilenler

Küresel ısınma, dünya üzerindeki canlı varlıkların faaliyetlerine bağlı olarak atmosferdeki sera etkisi yaratan gazların artması sonucu dünya genelindeki sıcaklık artısı olarak adlandırılmaktadır. Küresel ısınma nedir sorusuna en basit, anlaşılabilir ve kısa bu şekilde cevap verebiliriz.

Son yıllarda küresel ısınmanın nedenleri değişerek artmaya devam etmektedir. Bu artışa bağlı olarak küresel ısınmanın sonuçları ile küresel ısınmanın etkileri daha fazla gözlemlenir hale gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak da küresel ısınmayı engellemenin yolları konusunda yapılan araştırmalarda dünya genelinde yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda su ayak izi, karbon ayak izi gibi yasal uygulamalar getirilerek, insanların tüm faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yönelime teşvik edilme konusunda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

Artık en gelişmiş ülkelerden tutun da gelişmişlik düzeyi en az olan ülkelere kadar küresel ısınma nasıl önlenir konusunda yapılan çalışmalar hız kazanmıştır.

Küresel Isınma Nedir?

Dünyamızın atmosferinde ve okyanuslarda uzun dönemde meydana gelen sıcaklık artışı küresel ısınma olarak adlandırılmaktadır. Küresel ısınmanın nedenleri büyük ölçüde insan faaliyetleri sonucu görülmektedir. Buna bağlı olarak küresel ısınmanın etkileri de yine en çok insanlar üzerinde görülmektedir.

İklim Değişikliği Nedir?

Küresel ısınma ve iklim değişikliği hemen Helen aynı kavramlardır. Yukarıda küresel ısınma nedir? Başlığında yapmış olduğumuz sıcaklık artışına bağlı olarak iklimlerdeki uzun dönemdeki değişikliği ifade etmektedir. Bu bilgi ışığında iklim değişikliğinin küresel ısınmanın sonuçları arasında yer alan bir kavram olduğunu söyleyebiliriz.

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Arasındaki Farklar

Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar sonrasında küresel ısınma ve iklim değişikliği arasındaki farklar konusunda fazlaca söyleyecek bir şey kalmamıştır aslında. İklim değişikliği ve küresel ısınma nedir? Başlıklarından da anlaşılacağı üzere; İklim değişikliği küresel ısınmanın uzun vadedeki etkileridir. Diğer bir ifade ile iklim değişikliği, küresel ısınmanın sonuçları arasında yer alan bir kavramdır.

Yazımızın ilerleyen bölümlerinde küresel ısınmanın etkileri ile küresel ısınmanın sonuçları başlığında detaylı şekilde değineceğimiz üzere iklim değişikliği küresel ısınmanın en önemli ve olumsuz sonucudur. Her ne kadar olumsuz sonucu demiş ise de; Küresel ısınmanın olumlu herhangi bir sonucu da asırlardır gözlemlenmemiştir. Bu nedenle yazımızın en önemli kısımlarının küresel ısınma nasıl önlenir ve küresel ısınmayı engellemenin yolları başlıkları olduğunu, burada belirteceğimiz hususlara gereken önemi vermemiz gerektiğini düşünmekteyiz.

KÜRESEL ISINMANIN NEDENLERİ

Küresel ısınmanın nedenleri tamamen atmosferde bulunan ve sera etkisi yaratan gazların artışına bağlı şekilde değişiklik göstermektedir. Ancak sera gazlarının atmosferde bulunmaması durumunda dünyamızın sıcaklığı olağandan 30 – 35 derece kadar daha soğuk olmasına neden olacaktı. Bu sıcaklık değerlerinde dünya yüzeyinde yaşamın ne kadar zor hatta imkansız olabileceğini tahmin etmişinizdir.

En anlaşılabilir şekilde özetlemek gerekirse, dünyamız bu günkü sıcaklığının 30 ile 35 derece düşmesi hayati öneme sahip birçok tarımsal ürünün yetişme koşullarının kaybolmasına neden olacaktır. Aynı şekilde dünya yüzeyindeki sıcaklığın olağanın dışında yükselmesi yani ısınması da ileride küresel ısınmanın etkileri olarak değineceğimiz birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getirecektir.

Görüldüğü gibi küresel ısınmanın nedenleri arasında sayılan sera gazları aynı zamanda insanlık için hayatı bir öneme sahiptir.

Sera gazlarının artışı global ısınmanın nedenleri arasında en temel etkendir. Ancak asıl sorun bu sera gazlarının artışına neden olan insan aktiviteleridir. Bu nedenle küresel ısınmanın nedenleri arasında sayılan insan aktivitelerini aşağıdaki gibi sıralamadan önce bu ısınmaya neden olan sera gazları hakkında kısaca bilgi vermek gerekmektedir.

Sera Etkisi Yaratan Gazlar

Güneşten gelen ısı ve ışınları atmosferde tutma özelliğine sahip olan gazlar sera gazları olarak adlandırılmaktadır. Atmosferde bulunan ve sera etkisi yaratan gazlar ise aşağıdaki gibidir.

 1. Karbondioksit (CO2)
 2. Su Buharı (H2O)
 3. Nitroz Oksit (N20)
 4. Ozon (O3)
 5. Metan Gazı (CH4)

Sera Gazlarının Atmosferdeki Yoğunlukları

Yukarıda belirtmiş olduğumuz sera etkisi yaratan gazların atmosferdeki yoğunlukları değişiklik gösterir. Bunu görsel olarak bir grafik şeklinde açıklamak daha anlaşılabilir olacaktır.

SERA-GAZI-DAGILIMLARI
SERA-GAZI-DAGILIMLARI

Karbondioksit

Küresel ısınmanın nedenleri çoğunlukla atmosferdeki karbondioksit oranının artmasına bağlıdır. Genellikle de insan faaliyetleri sonucunda, petrol, kömür veya doğalgaz gibi fosil yakıt olarak adlandırılan yakıtların kullanılmasına bağlı atmosferdeki karbondioksit miktarı artmaktadır.

Metan Gazı

Yine insan faaliyetleri sonucu atmosferde artış gösteren başka bir sera etkisi yaratan gaz ise metan gazıdır. Metan gazındaki artış ise genellikle atıklar ile hayvancılık faaliyetleri sonucu gerçekleşmektedir. Atmosferdeki metan gazındaki artış global ısınmanın nedenleri arasında ayrı bir öneme sahiptir.

Bunun en temel nedeni diğer sera etkisi yaratan gazlara nazaran metan gazının atmosferdeki radyasyonu ve ısıyı tutma kapasitesinin kat kat fazla olmasıdır. Şöyle ki küresel ısınmaya etki eden karbondioksite göre metan gazının ısı tutma oranı yaklaşık 25 kat daha fazladır. Bu nedenle küresel ısınmayı engellemenin yolları konusunda metan gazi üzerinde daha bir hassasiyetle durulmaktadır.

Nitröz Oksit

Bir başka insan faaliyetleri sonucu doğaya, dolayısıyla atmosfere salınan sera gazı nitröz oksittir. Genellikle tarımsal faaliyetler sonucu nitröz oksit gazı atmosfere salınmaktadır.

Sera etkisi yaratan gazlar arasında nitröz oksit gazını önemli kılan husus atmosfere salınımından sonra 100 – 120 yıl gibi sürelerle atmosferde kalmaya devam etmesidir. Bu nedenle küresel ısınmanın önlenmesi konusunda uzun vadede ciddi önlemler alınması gereken bir sera etkisi yaratan gazdır.

Nitröz oksit gazının uzun yıllar atmosferde sera etkisi yaratması nedeniyle kısa zamanda bu konuda önlem alınmış olsa dahi uzun yıllar nitröz oksit gazına bağlı olarak global ısınmanın etkileri görünmeye devam edecektir.

Ozon

Barındırmış olduğu gaz ile aynı adı taşıyan oton tabakası gezegenimizin stratosfer tabakasında bulunur. Güneşten gelen zararlı ışınların tamamının dünyamıza ulaşmasını engellemesi nedeniyle hayati bir öneme sahiptir. Ozon tabakasında bulunan ozon gazının ve diğer sera etkisi yaratan gazların olağandan fazla toplanması global ısınmaya neden olduğu gibi insan sağılını da ciddi şekilde tehdit etmektedir.

Su Buharı

Günlük yaşantımızda sık sık karşılaştığımız su buharı da niteliği itibariyle bir çeşit gazdır. Bunun yanında sera etkisi yaratan gazlar arasında su buharı en fazla yoğunluğa sahiptir.

Atmosferdeki su buharının artışı doğrudan insan faaliyetlerine bağlı olarak gerçekleşmemektedir. Ancak dünya yüzeyindeki ısı artışı su buharını arttıran en önemli etkendir. Su buharının artışına neden olan sıcaklık artışına da yine insan aktiviteleri neden olmaktadır. Bu nedenle su buharının artışı kısmen küresel ısınmanın etkileri arasında da sayılmaktadır.

Küresel Isınmaya Nedenleri Nelerdir?

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi global ısınmanın nedenleri tamamen insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle küresel ısınmanın nedenlerini bu faaliyetleri göz önüne alarak sıralamamız daha anlaşılabilir olacaktır.

Fosil Yakıt Kullanımı

Küresel ısınmanın nedenleri denildiğinde genellikle ilk olarak akıllara fosil yakıt kullanımı gelmektedir. Fosil yakıt kullanımı oldukça geniş bir kavramdır. Farkında olarak veya olmayarak gün içerisinde hemen hemen bütün insanlar her türlü faaliyetinde fosil yakıt kullanmaktadırlar.

Fosil yakıt kullanımına bağlı insan aktiviteleri ve faaliyetlerine değinmeden önce kısaca fosil yakıtları tanıyalım. Çünkü yazımızın ilerleyen bölümlerinde değineceğimiz global ısınmanın etkileri, küresel ısınmanın sonuçları ve küresel ısınmayı engellemenin yolları başlıklarımızda sık sık fosil yakıtlar konusuna değineceğiz.  

 1. Kömür
 2. Petrol
 3. Doğalgaz

Fosil yakıt kullanımının yoğun olduğu diğer bir ifade ile global ısınmaya neden olan insan faaliyetleri ise aşağıdaki gibidir.

Endüstriyel Faaliyetler

Fosil yakıt kullanımının en fazla olduğu insan faaliyeti üretim amacı ile yapılan endüstriyel faaliyetlerdir. Her ne kadar üretim faaliyetleri inan ihtiyaçlarının karşılanması için zorunlu olsa da bunun atmosfere sera gazı salınımının en az düzeyde hatta karbon sıfır olacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu günkü teknolojik gelişmeler buna imkan verecek kapasitededir. Ancak küresel ısınmayı engellemenin yolları başlığında daha detaylı değineceğiz üzere bu teknolojileri tam olarak ve verimli şekilde kullandığımızı söyleyemeyiz.

Enerji Üretimi

Fosil yatıların diğer bir kullanım alanı ise enerji üretimidir. Enerji üretiminde ise en sık kullanılan fosil yakıt kömürdür. Artık dünya genelinde “eskimiş bir yöntem” olarak nitelendirilen termik santraller hala atmosfere sera gazlarını salınımına devam etmektedir.

Filtre uygulamaları ile termik santraller tarafından salınan karbondioksitin belirli oranda atmosfere salınımı önlense de tamamen ortadan kaldırılabilmesi mümkün olmayan bir teknolojidir. Bu nedenle küresel ısınmayı engellemenin yolları daha çok fosil yakıt kullanımına bağlı enerji üretiminde en plana çıkmaktadır.

Ulaşım ve Lojistik

Ulaşım, nakliye ve lojistik faaliyetlerimiz sırasında da fosil yakıt kullanımı önemli bir miktarda sera gazı salınımına etki etmektedir. Özellikle ulaşım araçlarında kullanılan petrol olarak nitelendirilen yakıtlar sera gazı salınımına neden olmaktadır.

Isınmada Fosil Yakıt Kullanımı

Dünya genelinde ısınma ve barınmada maalesef ki fosil yakıt kullanımı yaygındır. Isınmada henüz fosil yakıt kullanımının önüne yenilenebilir enerji kaynakları haricinde alternatifler tam olarak bulunamamış ise de; Maliyeti az ve küçük önlemler sayesinde ısınma gereği kullanılan fosil yakıt kullanımı küresel ısınmanın etkilerinin ciddi oranda azaltılabilir.

Tarımsal Faaliyetler

Daha çok yukarıda sıraladığımız sera gazlarından olan nitröz oksit gazının kullanımının sık olduğu tarımsal gübreleme işlemleri soncu ortaya çıkmaktadır. Esasen bilinçsiz tarımsal üretim faaliyetleri farklı konularda da küresel ısınmaya neden olmaktadır. Örneğin tarımsal sulama verimliliğinin tam olarak sağlanmaması (Su Ayak İzi) veya tarımsal üretim sırasında kullanılan araçlardaki fosil yakıtlar (Karbon Ayak İzi) tarımsal faaliyetlere bağlı global ısınmanın nedenleri arasında sayılır.

Ormansızlaşma (Ormanların Tahrip Edilmesi)

Bu gün rant uğruna veya bilinçsiz kentleşmeye balı olarak hatta terörizm amacı ile kasıtlı olarak tahrip ettiğimiz ormanlarımız karbon döngüsünde önemli bir yere sahiptir. Fosil yakıt kullanımına bağlı doğaya salınan karbondioksitin emilmesinde ormanlarımız en önemli araçtır.

Ormanlık alanlarımızın bilinçsiz kullanımı, tahrip edilmesi veya yeni ormanlık alanlarının yaratılmaması küresel ısınmanın nedenleri arasında sayılır.

Ormansızlaşma ve ormanların tahrip edilmesi dolaylı bir neden olsa da ormanlarımız aynı zamanda global ısınmanın etkilerini en aza indirilmesinde de bir hayat kaynağıdır.

Bilinçsiz Tüketim

Küresel ısınmanın nedenleri konusunda yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalardan çıkarabileceğimiz en önemli sonuç tümünün altında “bilinçsiz tüketim” ve “tüketim çılgınlığı” yatmaktadır.

Bilinçsiz tüketim, küresel ısınmaya neden olan temel etken olduğu gibi doğal afet, kıtlık ya da çevre kirliliği gibi global ısınmanın sonuçları konusunda etkili bir insan aktivitesidir. Bilinçsiz tüketim, israf şeklinde gerçekleşebileceği gibi geri dönüşümde kullanılmayan ham maddelerin kullanılmamasına bağlı olan olarak doğal kaynakların tüketilmesi şeklinde de gerçekleşebilir.

KÜRESEL ISINMANIN SONUÇLARI

Küresel ısınmanın nedenleri görüldüğü gibi doğrudan veya dolaylı da olsa insan faaliyetlerine bağlı gerçekleşen üretim faaliyetleri sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle küresel ısınmanın sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan küresel ısınmanın etkileri de yine insanlar başta olmak üzere tüm canlılar üzerinde görülmektedir. Kısacası global ısınmanın etkileri en çok ekosistem ve biyolojik çeşitlilik üzerinde kendisini gösterir.

Küresel ısınmanın etkileri konusunun tam olarak anlaşılabilmesi için öncelikle global ısınmanın sonuçlarının tam olarak ortaya konulması gerekir.

Küresel Isınmanın Sonuçları Nelerdir?

Küresel ısınmanın sonuçları ile küresel ısınmanın etkileri birbirine benzer kavramlar olduğu için sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. Ancak her iki kavram arasında ayrım konusunda ince bir çizgi bulunmaktadır. Öncelikle bu ayrımı belirtmek isteriz. Küresel ısınmanın etkileri, küresel ısınmanın sonuçlarına bağlı olarak gözlemlenen bir durumdur. Kısa ve uzun vadede global ısınmanın sonuçları aşağıdaki gibidir.

Hava Durumundaki Değişiklikler

En önemli sonuçları ve etkilerini yoğun olarak hissettiğimiz global ısınma sonuçları arasında hava durumundaki değişiklikler yer alır. Tahmin edebileceğiniz gibi bu değişiklikler olumsuz yöndedir. Özellikle son yıllarda artan sıcaklıklar bu global sorunun bir sonucudur.

Deniz Seviyesinde Meydana Gelen Yükselmeler

Küresel ısınmanın sonuçlar en çok buzulların erimesi şeklinde kendisini gösterir. Buzulların erimesi ile deniz ve okyanus seviyelerinde yükselmeler meydana gelir. Diğer sonuçlarda olduğu gibi elbette ki deniz seviyesinde meydana gelen yükselmelerin olumsuz etkileri vardır.

İklim Değişikliği

İklim değişikliği küresel ısınmanın uzun vadedeki sonuçları arasında yer alır. Aşağıda sıralamış olduğumuz global ısınmanın etkileri de çoğunlukla iklim değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen etkilerdir.

KÜRESEL ISINMA ETKİLERİ

Küresel ısınmanın etkilerini, sonuçlarını dikkate alarak irdelememiş konuyu daha anlaşılabilir kılacaktır.

Doğal Afetler

Son yıllarda deprem ile global ısınma arasında bir ilişkinin varlığı konunda araştırmalar yapılmaktadır. Ancak hala küresel ısınma ile deprem arasında ilişki tam olarak ve bilimsel açıdan kanıtlanamamıştır.

Küresel ısınmanın etkileri şeklinde kendisini gösteren doğal afetler; Sel, fırtına, hortum veya kasırga gibi kendisini göstermektedir. Tüm bu doğal afetler, küresel ısınmanın sonuçları arasında yer alan hava durumundaki ani değişikliklere bağlı olarak gerçekleşmektedir.

Ekosistemlerin Bozulması

Deniz seviyelerindeki meydana gelecek bir yükselme ekosistem ve biyolojik çeşitliliği olumsuz yönde etkiler. Deniz ve okyanuslarda bulunun tuzlu suyun tatlı su kaynakları olarak kullandığımız yer altı sularına karışmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca dünya genelindeki su seviyesinin yükselmesi yaşanılabilir alanı daraltmaktadır. Hatta mevcut ekosistemlere zarar vermektedir.

Tarım Arazilerinde Daralmalar

Sıcaklık, kuraklık, tatlı su kaynaklarının azalması tarımsal üretime yönelik global ısınmanın etkileri arasında yer alır. Bildiği üzere tarımsal üretim bölgenin iklimi ile bağlantılıdır. İklimde meydana gelecek değişiklikler tarım alanlarını daralttığı gibi tarımsal çeşitliliği de öldürür.

Kıtlık

Henüz tam olarak etkileri görülmemiş olsa da yakın olan bir tehlikeden de bahsetmek istiyoruz. Global ısınmanın mevcut hızı ile devam etmesi halinde dünya genelinde farklı alanlarda çeşitli hayati sonuçların doğması kaçınılmazdır.

Bunun en büyük etkisi ile tarımsal üretimde kendisini göstereceğinden, bu yönde olumsuz bir etki kıtlığa neden olabilecek ölçüye varabileceğinden kuşku yoktur.

Nedeni Bilinmeyen Hastalıklar

Küresel ısınma nedir? Sorusuna farklı bir şekilde cevap vermek gerekirse; En kısa ve öz şekilde dünyanın doğal yapısının bozulması da diyebiliriz. Dünyanın doğal yapısının bozulması, insanların da doğal yapısının bozulmasına sebebiyet verecektir. İnsanların doğal yapısının bozulması da genellikle kendisini “hastalık” olarak göstermektedir.

Günümüzden fazla değil 50 – 100 yıl öncesine gittiğimizde çeşitli kanser, KOAH veya çeşitli kalp hastalıkları bu günkü kadar çeşitli ve sık görülmediğinden kuşku yoktur. Bu nedenle nedeni bilinmeyen hastalıkları da global ısınmanın etkileri arasında sayabiliriz.

Türkiye’de Küresel Isınmanın Etkileri

İsminden de anlaşılacağı üzere dünya üzerindeki yaşamı tehdit eden bu sorun global şekilde kendisini göstermektedir.

Bu nedenle tüm dünya üzerinde görülen etkiler ülkemizde de yanı Türkiye’de de görülmektedir. Ancak ülkemiz tarım arazileri bakımından oldukça zengin olması nedeniyle Türkiye’de global ısınma etkileri de doğal olarak en çok tarım alanında görülür.

Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; Son yıllarda dünya genelinde meydana gelen sıcaklık artışına bağlı olarak tarım ürünlerinin hasadı sırasında yoğun dolu yağışı görülmeye başlanmıştır. Bu durumda tarım ürünlerine zarara neden olmaktadır. Bunun dışında yine ülkemizde son yıllarda yoğun bir şekilde görülen heyelanlar yine tarım arazilerine zarar vermektedir.

Bu nedenle ülkemizde global ısınmanın etkileri en çok tarımsal üretimde görülür.

KÜRESEL ISINMA NASIL ÖNLENİR

Bu konuda öncelikle belirtmek istiyoruz ki, bu sorun bütün dünyamızı tehdit eden bir sorundur. Küresel ısınmanın etkileri dünya genelinde görülmektedir. Bu nedenle bu global tehdit ile mücadele dünya genelinde yapılan çalışmalar ile amacına ulaşacaktır.

Küresel Isınmayı Engellemenin Yolları

Küresel ısınmanın nedenlerinin tamamı insan faaliyetlerine dayanmaktadır. İnsan faaliyetleri sadece bir alanda gerçekleşmemektedir. Bu nedenle küresel ısınmanın nedenleri de farklı alanlarda kendisini gösterir. Küresel ısınma nasıl önlenir ya da küresel ısınmayı engellemenin yolları konularında yapılan araştırmalarda, küresel ısınmanın nedenleri ve küresel ısınmanın sonuçları ile küresel ısınmanın etkileri göz önüne alınarak cevaplandırılması gereken sorulardır.

Fosil Yakıt Kullanımından Vazgeçilmesi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi fosil yakıtların kullanımı küresel ısınmaya neden olan birinci etkendir. Bu nedenle öncelikle fosil yakıtların kullanımından vazgeçmek gerekir. Bu tür fosil yakıtların kullanımından vazgeçmek de büyük ölçüde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim ile gerçekleşecektir. Öncelikle yenilenebilir enerji kaynakları tanımakta fayda vardır.

Dünya genelinde ve ülkemizde sık kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarını ise kullanım yoğunluğuna göre aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 1. Güneş Enerjisi
 2. Rüzgar Enerjisi
 3. Hidroelektrik Enerjisi
 4. Biyokütle Enerjisi
 5. Jeotermal Enerji

Ulaşım Araçlarında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelim

Son yıllarda elektrik enerjisi ile çalışan araçların sayısı giderek artmaktadır. Bu konuya özellikle değinmek istememizin nedeni elektrik enerjisinin de bu gün itibariyle çoğunlukla fosil yakıtlardan üretiliyor olmasıdır. Bunun için sadece elektrikli araçların kullanımı yeterli olmayıp, bu araçların şarjı için üretilen elektriklerde de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması önemlidir.

Tüketim Alışkanlıklarının Değiştirilmesi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi insan faaliyetlerinin tamamına yakını üretim için harcanmaktadır. Dolayısıyla tüketim ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Gereksiz tüketim alışkanlıklarından vazgeçilmesi, hammadde konusunda yenilenebilir malzemelerin tercih edilmesi, üretim sırasında yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması ile büyük oranda küresel ısınma engellenebilecektir.

Ormanlık Alanların Korunması / Yeni Ormanların Yetiştirilmesi

Her canlının olduğu gibi bitkilerin ve ağaçlarında belirli bir ömrü vardır. Bu nedenle ormanlık alanların korunması küresel ısınmanın engellenmesi için yeterli olmayıp herhangi bir şekilde tahrip olan veya ömrünü tamamlayan ağaçların yeri turizm amacı ile yapılan binalar ile doldurulmayıp, yeni ağaçların yetiştirilmesi gerekir.

Ağaçların bütünü karbondioksitin emilmesinde etkilidir. Ancak özellikle çam, gürgen, meşe gibi ağaçlar bu konuda daha başarılıdırlar. Bu nedenle ormanlık alanlarımızın yenilenmesinde bu kriterler göz önüne alınmalıdır.

Doğa İle Barışık Tarım

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bilinçsiz yapılan tarımsal üretimlerde küresel ısınmanın nedenleri arasında sayılır. Bu konuda çiftçilerimize gerekli teşvik ve bilgilendirmelerin yapılması ile tarıma dayalı olarak gerçekleşen küresel ısınmanın etkileri en aza inecektir. Örneğin gübreleme işlemlerinde organik hayvan gübrelerinin tercih edilmesi doğaya nitröz oksit gazının salınımını engelleyecektir. Ya da damlama sulama sistemleri ile küresel ısınmayı engellemenin yolları arasında önemli bir yere sahip olan su ayak izimiz azaltılacaktır.

Küresel Isınma Engellenebilir Ama Önlenemez…

Yapmış olduğumuz tüm bu bilgilendirmelerden de anlaşılacağı üzere küresel ısınmanın engellenebilmesi mümkündür. Ancak gördüğümüz üzere dünyamızın doğal dengesi giderek bozulmaktadır.

Dünya genelindeki ısınmanın önüne geçilmesi kısa vadede mümkünken bir kez bozulan bir dengenin geri düzeltilmesi hemen hemen imkansıza yakındır. Bu nedenle dünyamızı tehdit eden bu soruna karşı uluslar arası çalışmalar yapılması hatta bu konuda ciddi cezai hükümler getirilmesi acilen alınması gereken önlemler arasında yer alır.

Ülkemizde Küresel Isınmanın Önlenmesi İçin Yapılan Çalışmalar

Dünya genelinde global ısınma ile yapılan mücadelelerin bir çoğu ülkemizde de yapılmaktadır. Ancak üzülerek söylemek istiyoruz ki diğer ülkelere göre bu konuya verilen önem uzun yıllar boyunca marketlerde, market poşetinin para ile satışından pek fazla öteye gidememiştir.

Zaman zaman özellikle yenilenebilir enerji kaynakları için özellikle tarımsal sulamada teşvikler verilmiş olsa da yeterli olduğunu söyleyemeyeceğimiz uygulamalardır.

Geçtiğimiz yıllarda ülkemiz tarafından da kabul edilen Paris anlaşması doğrultusunda tam olarak gerekli denetim ve cezai işlemler yerine oturmamış ise de ülkemizde küresel ısınmanın önlenmesi için aşağıdaki uygulamalara geçilmiştir.

 1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunda Teşvikler
 2. Karbon Ayak İzi Uygulamaları
 3. Su Ayak İzi Uygulamaları (Yeşil Su Ayak İzi, Gri Su Ayak İzi, Mavi Su Ayak İzi)
 4. Geriş Dönüşüm Tesisleri Konusunda Teşvikler
 5. Sanayi ve Endüstri Alanında Teşvikler
 6. Yeşil Turizm Sertifikaları
 7. Yenilenebilir Malzeme Kullanımı

Küresel Isınma İle Mücadele İçin Kurulmuş Sivil Toplum Kuruluşları

Dünya genelinde global ısınmaya karşı duran, küresel ısınmanın nedenlerini araştırarak küresel ısınma nasıl önlenir konusunda çalışmalar yapan, küresel ısınmayı engellemenin yolları adına çeşitli faaliyetlerde bulunan bir çok kuruluş vardır. Bu kuruluşlar zaman zaman kamu idareleri veya global ısınma bilinci pekişmemiş kişiler tarafından tepki ile karşılaşmaktadırlar.

Ancak şu bir gerçektir ki bu kuruluşlar, dernekler ve vakıflar küresel ısınma nasıl önlenir konularında araştırmalar yaparak küresel ısınmayı engellemenin yolları adına hizmet vermektedirler. Diğer bir ifade ile daha yaşanılabilir bir dünya için faaliyetlerde bulunan kuruluşlardır. Dünyamızı tehdit eden bu global soruna karşı çalışmalar yapan kuruluşları ise aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

 1. WWF (Doğa Koruma Vakfı)
 2. Dünya Sağlık Örgütü
 3. Greenpeace
 4. Birleşmiş Milletler
 5. One Tree Planted
 6. Fashion Revolution
 7. Sierra Clup
 8. Sea Shepherd Conservation
 9. Rainforest Alliance

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu